Echte banen! Goed werk.

De PvdA Zaltbommel wil voorrang voor bestrijding van de werkloosheid. Ook in Gelderland.
Investeren in woningbouw en milieu is de weg voor de komende jaren.


Statushouders verdringen woningzoekende

7 november 2016

“Ja, er is verdringing,” zegt wethouder Adrie Bragt (CU) op een vraag van Nico van Wijk (PvdA). De PvdA Zaltbommel vindt het niet langer aanvaardbaar dat statushouders in Zaltbommel de woningzoekenden verdringen. Zaltbommel heeft woningnood voor een grote groep inwoners.

lees verder »

Nee tegen bouwplan De Virieupark

25 oktober 2016

“Wij zijn tegen dit bouwplan, zolang er alleen maar gebouwd wordt voor de rijken en de heel rijken en er geen sociale woningen in zitten”, aldus Nico van Wijk

lees verder »

Zwembad toch naar Kerkdriel?

20 oktober 2016

Negen vragen van de PvdA Zaltbommel aan wethouder Han Looijen over zijn voorstel Akwamarijn te sluiten en een nieuw zwembad in Kerkdriel te bouwen. 1. Waarom kiest u uitsluitend voor Kerkdriel? Waarom biedt u ons niet nog een alternatief? Nu is het slikken of stikken. 2. Waarom niet een open onderzoek op objectieve gronden naar

lees verder »

Extra geld voor kinderen in armoede

29 september 2016

Er komt extra geld voor arme kinderen. Hoeveel daarvan is voor Zaltbommel? Wat gaat het college doen met dat geld? Nico van Wijk: ” Dat geld moet terecht komen bij de gezinnen die dat nodig hebben. De Voedselbank, Stichting Leergeld, de kerken, Humanitas, die weten wel wie dat zijn. Het geld mag niet verdwijnen in een

lees verder »

In memoriam Aart van Hees

18 augustus 2016

“Rooie rakkers waren we…” Aart van Hees uit Aalst overleed maandag 15 augustus 2016 op 77-jarige leeftijd. Hij was een echte partijman en vakbondsman. Hij was voor niets en niemand bang. Altijd bereid om de strijd aan te gaan. Aart -“mister PvdA”-  is een voorbeeld voor iedereen die in de politiek de medemens wil dienen.

lees verder »

‘Kindpakket’ voor het kind in armoede

12 juli 2016

“Meer dan 150 kinderen in de gemeente Zaltbommel leven in armoede,” aldus Nico van Wijk, PvdA Zaltbommel. Het CBS zegt dat er Nederland 400.000 kinderen in armoede leven. Als kind opgroeien in armoede heeft gevolgen voor je verdere leven. Voor je gezondheid, voor je ontwikkeling als persoon, voor je opleiding, voor je kansen in de

lees verder »

Woningbouw: Te weinig, te laat.

10 juli 2016

“Overal in Zaltbommel is de sociale woningbouw voor 100% bezet, er is niet één huurwoning beschikbaar. Er is niets vrij. Plus, er is een wachtlijst van 8 jaar, plus we huisvesten 70 statushouders dit jaar, plus er is een contingent Polen dat hier blijft wonen en werken, plus er is een acute urgentie bij echtscheidingsgevallen. Dan

lees verder »

Armoede in Zaltbommel

22 juni 2016

De afgelopen twee jaar heeft het Rijk extra geld gegeven om de armoede te bestrijden. Wat heeft Zaltbommel met dat geld gedaan? Wat hebben de armen in onze gemeente daarvan gemerkt? Waar is dat geld gebleven? Vragen waarop de PvdA antwoord wil hebben. SCHRIFTELIJKE VRAGEN armoedebestrijding (1)

lees verder »

COA vraagt om azc in Zaltbommel

21 juni 2016

Vanuit het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is aan Zaltbommel gevraagd om een asielzoekerscentrum te mogen inrichten. Het gaat om een klein azc van 300 asielzoekers. Er is daarvoor ongeveer 3 hectare nodig. Kosten komen voor het Rijk en andere gemeenten in onze regio. De PvdA Zaltbommel zal in haar fractieoverleg van maandag 27 juni

lees verder »

Open Brief aan Jaco Melse

16 juni 2016

Beste Jaco, Wat maken we nu toch mee? Je zet in jouw brief in Het Kontakt de vrijwilligers van de TorenTuin weg als chanteurs die er op uit zijn om de 26.000 inwoners van Zaltbommel een financiële hak te zetten. Deze vrijwilligers hebben in drie jaar tijd een sociaal project (en dat is meer dan

lees verder »